Ninna Kangala Bisiya Hanigalu Lyrics – Badavara Bandhu

Song Details: Ninna Kangala Bisiya Hanigalu Lyrics sung by Badavara Bandhu represents the English Music Ensemble. The name of the song is Ninna Kangala Bisiya Hanigalu by Badavara Bandhu.

START

Ninna Kangala Bisiya Hanigalu Lyrics

ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು,
ನೂರು ಕಥೆಯಾ ಹೇಳಿವೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ,
ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ…

|| ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು,
ನೂರು ಕಥೆಯಾ ಹೇಳಿವೆ ||

ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ
ಮಮತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆ
ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ
ಮಮತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆ
ಬಿಸುಲು ಮಳೆಗೆ ನರಳದಂತೆ
ನಿನ್ನ ನೆರಳಲಿ ಸಲಹಿದೆ
ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನ ಮರೆವುದೆ….

|| ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು,
ನೂರು ಕಥೆಯಾ ಹೇಳಿವೆ ||

ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿ ನಿನ್ನಾ
ಆಸರೆಯಲಿ ಬೆಳೆದೆನು,
ಆ…..ಆ…..ಆ….ಆ….
ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿ ನಿನ್ನಾ
ಆಸರೆಯಲಿ ಬೆಳೆದೆನು
ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾದದಾಣೆ
ಬೇರೆ ಏನನೂ ಅರಿಯೆನು
ನೀನೆ ನನ್ನ ದೇವನು….

|| ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು,
ನೂರು ಕಥೆಯಾ ಹೇಳಿವೆ ||

ನೀನು ನಕ್ಕರೆ ನಾನು ನಗುವೇ
ಅತ್ತರೇ ನಾ ಅಳುವೆನು
ನೀನು ನಕ್ಕರೆ ನಾನು ನಗುವೇ
ಅತ್ತರೇ ನಾ ಅಳುವೆನು
ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲಿ ಉಸಿರು ಬೆರೆತಿದೇ
ನಿನ್ನಲೊಂದಾಗಿರುವೆನು
ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಣದೇ ಬದುಕೆನು….

|| ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು,
ನೂರು ಕಥೆಯಾ ಹೇಳಿವೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ,
ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ.
ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ….||

END

MORE SONG FOR YOU

#I Came I Saw I Hit Em Right Dead in the Jaw Lyrics
#My Anxiety Creeps Inside Of Me Lyrics
#When I Popped Off Then Your Girl Gave Me Lyrics
#When The Summer Came You Were Not Around Lyrics
#When You Tell Me That You Love Me Lyrics
#The Night We Met I Knew I Needed You So Lyrics
#Heaven Needed You More Lyrics
#Never Needed Help Lyrics
#All I Needed Was The Love You Gave Lyrics
#I Never Needed You I Just I Just Wanted You Lyrics

VIDEO

Leave a Comment